Praque

Među tekstilnim testovima koji garantuju trajnost višenamenskih tkanina je najvažniji Martindaleov test, koji testira otpornost tkanine na abraziju. Budući da su dizajnirane za život, naše tkanine će izdržati godine upotrebe i ostati bez mrlja.